Chcesz zostać burmistrzem bądź prezydentem?

   
     Jak zostać prezydentem?
Tap To Call

Tag Archives: jak zostać wójtem

Wymagania na kandydata

Kandydatem na wójta może być tylko osoba, która: 1) posiada obywatelstwo polskie; 2) ukończyła 25 lat (lub ukończy najpóźniej w dniu głosowania); 3) i nie jest: a) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, b) pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, c) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym, d) karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, e) […]

Read More